Практически лекции по 2-3 часа

Лекции, семинари, тренинги – всичко, което може да направи живота Ви много по-различен за максимално кратко време.

На всеки семинар винаги има теория и научно обяснение от къде идват нещата. Винаги има въпроси, които помагат да осъзнаеш къде се намираш в момента. Винаги има прозрения и отговори, които получаваш след като направиш практиките и упражненията и винаги има много забава и веселие!