Терапевтични групи

Това е дълбока среща с конкретна тема с използване на констелации и споделяния. На терапевтичните групи понякога хората споделят своите лични неща, а понякога само слушат и за тях това е достатъчно. Това е възможност да опитате как на вас ви се отразява терапевтичният формат и това първо поле за истинско споделяне и близост.
Тази група се води само от терапевти и практикуващи психолози.