main-page-header_text

“Академия Щастлива Жена” има за своя мисия да подкрепя жените да развиват своя потенциал, да отстояват своите права, да развиват самочувствие и асертивност. Също така, фондацията помага на жените да открият своята сексуалност, да изградят щастливи отношения и да създадат успешни семейства. Да имат успешна кариера и самореализация по женски начин.

Ние извършваме психологически консултации и обучения за жени, които са в кризисни ситуации. Не могат да намерят партньор, не успяват да се реализират като жени и не могат да задържат щастливо семейство. Фондацията ни работи за създаване, изграждане и устойчиво развитие на навици и умения за справяне с ежедневните проблеми в личен и професионален план.

Провежда лекции и обучения с цел превенция на насилие, полова дискриминация и поставяне на жените в неравностойно положение. Фондацията създава умения на жените, които ги предпазват от възможност да попаднат в ситуация на дискриминация и насилие.

Във фондацията работят специалисти, които са световно доказани в областта на комуникацията, психологията, асертивното поведение и защита правата на човека.

Нашите специалисти до момента са провели над 3 000 семинара в България и Европа за жени в неравностойно положение. Жени с проблеми в семейния и личния живот, жени, които нямат работа и имат нужда от насока за професионална ориентация. Написали сме 5 книги за жените, които ги подпомагат да намерят своята реализация в личен и професионален план, 4 от които са безплатни. Безплатните книги бяха подарени в електронен формат на 50 000 жени из цяла Европа.

Ние информираме жените за техните права, както и за начините да ги отстояват и защитават. Помагаме на жените да бъдат щастливи, да знаят каква е тяхната мисия и да дават на своите деца пример. Пример за това какво означава да бъдеш щастлива майка и съпруга.

Сред бъдещите ни планове са провеждане на обучения за тинейджъри и млади жени за сексуално възпитание и навици на поведение с другия пол. Индивидуално консултиране на жени, които не могат да намерят правилния партньор. На семейства как да имат щастливи отношения и да решават конфликтни ситуации.
Основната ни целева група са жени от 15 до 65 години, с висше или средно образование, които искат да имат хармонични отношения в семейството си.

Мисията на фондацията е да работи за щастливи и реализирани жени. Жени, които да допринасят за хармонията в своите семейства и в цялото общество.