5 практики да върнете доверието в живота си

Водещ: Милан Кармели

(Израел-Германия)

Доверието изгражда и разрушава връзките. Когато разберем сложността на доверието, ще можем да минем на по-дълбоко ниво в нашите отношения със самия себе си и с другия.

Често в живота ние се чувстваме предадени или са се отнесли несправедливо с нас, тогава ние бързо съдим и лесно ставаме праведни. Първото нещо, което ни идва на ум, е да определим „кой е жертва и кой е извършител?”

Но когато тръгнем по този път, ние също така губим връзка с нашата истинска сила, която идва, когато сме готови и способни да погледнем по-дълбоко.

На семинара ние ще разгледаме темата Доверие – какво го създава и разрушава?

Ще излезнем от модела Жертва-тиранин-спасител и ще се научим да изграждаме отношения, основани на истинско доверие към себе си и другите.

Милан е терапевт с опит повече от 20 години в терапия, провежда семинари в 10 държави, баща на 4 деца и човек, който умее да живее чрез сърцето си и отваря сърцето на другите.
На този семинар ние ще изследваме тази важна нужда от доверие в живота си по начини, за които обикновено не сме си помисляли. Заедно ще изследваме как използваме в живота си думата „доверие“, за да се защитим и да избягаме от отговорност.
Ще се проведе на английски, но ще има превод на български.
milan-square

КОГА:

На запис

ОНЛАЙН:

Пред вашите компютри

За информация:

Петя Симова
payments@natalia.bg
тел.: 0895 974 254

Facebook
Google+
https://natalia.bg/HWA/praktiki-za-doverie
Twitter