/ПАКЕТ УЕБИНАРИ/

Мъдрите родители – щастливи деца

Водещи: Радост Костова

Изкуството да отгледаме щастливо, здраво и уверено дете.

Родителството – отговорност, радост и постоянство.

Акцент-деца между 5 и 10 годишна възраст.

Първата вечер ще разгледаме следните теми:

МОДУЛ 1: Как да развеем в детето интерес към ученето?

 

10 стратегии как да мотивираме детето да учи:

 • създаване на подходяща атмосфера
 • Право на избор
 • прилагане на 7-те основни стила на учене:- визуален, слухов, вербален, физически, логически (математически), социален и самостоятелен
 • Фокусиране предимно върху силните страни
 • Учене през игра
 • Фокусиране върху процеса, а не върху резултата
 • Помогнете на детето да бъде организирано
 • Учете всеки ден
 • Показвайте вашият ентусиазъм
 • Разпознавайте и празнувайте постиженията

 

МОДУЛ 2 – Децата Билингви – полезни съвети при вуезичност в семейството.

 

И още – Защо е важно децата да говорят майчиният си език?

 

МОДУЛ 3 – За Похвалите и наказанията

 

 • похвали за „подслушивала“
 • Игри на похвали
 • За и Против наказанията? Истината е по средата!

МОДУЛ 4 – Децата и Парите?

 

 • Редно ли е да поощряваме децата с пари за добри оценки и успехи?
 • Отношението към парите
 • Поощряване на ранното предприемаческо мислене.

 

МОДУЛ 5 Интернет – удоволствие и пристрастяване

 • Ползите от Интернет
 • Защитено ли е детето ни в Интернет
 • Справяне с пристрастяването

 

МОДУЛ 6 Ерата на развлеченията

 

 • Помощ, детето не може да се забавлява само!
 • Идеи за забавления и обучения в домашна среда

Втората вечер ще разгледаме следните теми:

РадостинаКондева-Костова е филолог, педагог, майка на 2 деца, основателна Joy Events UK, мотиватор, вдъхновител, организатор, обучител.

Цена за първата част:

50лв.

Цена за втората част:

50лв.

Цена за двете вечери

70лв.

КОГА: 12 и 13 февруари 13:00 до 15:00ч. 
Място на провеждане:

Пред вашите компютри

За информация:
Петя Симова
payments@natalia.bg
тел.: 0895 974 254

Facebook
Google+
https://natalia.bg/HWA/shtastlivi-deca
Twitter