ГОСТУВАЩИ ТРЕНЬОРИ

Лиз Бурбо

Игор Незовибатко
Милан Кармели
Наталия Илюшко
Албена Коралиева
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ШКОЛАТА НА ЛАРИСА РЕНАР
Лариса Ренар
Анна Нуржан
Нина Ковальова
Мария Пермякова
Ирина Михайлова
ТРЕНЬОРИ ОТ АКАДЕМИЯ „ЩАСТЛИВА ЖЕНА“
Анастасия Шахматова
Диана Ананда
Жаклин Топчиян
Борислава Костова
Здравка Атанасова
София Иванова
Олга Дукат
Марияна Шенкова

НАШИЯТ ЕКИП

Росица Георгиева
Радост Кондева-Костова
Диана Дончева
Facebook
Google+
https://natalia.bg/HWA/treniori
Twitter