ГОСТУВАЩИ ТРЕНЬОРИ

Лиз Бурбо

Игор Незовибатко
Милан Кармели
Наталия Илюшко
Марк Де Турк
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ШКОЛАТА НА ЛАРИСА РЕНАР
Лариса Ренар
Анна Нуржан
Нина Ковальова
Мария Пермякова
Ирина Михайлова
Анастасия Шахматова
Диана Ананда
Жаклин Топчиян
Борислава Костова
Здравка Атанасова
София Иванова
Олга Дукат
Марияна Шенкова
Тиа Станкова
Albena Koralieva
Албена Коралиева

Тина Драгнева – Личева

Ели Стойчева

Емилия Белчева

НАШИЯТ ЕКИП

Росица Георгиева
Радост Кондева-Костова
Диана Дончева
Гергана Цонева
Facebook
Google+
https://natalia.bg/HWA/treniori
Twitter