НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

VIP Менторска програма

📅 Линкът за всички сесии е един и същ, график :

01.02 в 18.30 часа

01.03 в 18.30 часа

01.04 в 18.30 часа

02.05 в 18.30 часа

01.06 в 18.30 часа

13.07.2022 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

11.08.2022 г. от 19:30 ч. – 20:30 ч.

7.09.2022 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

5.10.2022 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

9.11.2022 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

7.12.2022 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

4.01.2023 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

8.02.2023 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч.

01.03.2023 г. от 19:00 ч. – 20:30 ч

Урок