НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 1 1. Кой е твоя личен критерии за щастие?2. Какво е принципно важно за твоя живот?3. Какви хора те вдъхновяват?4. На какво се възхищаваш?5. Без какво не можеш да живееш и не си готов да направиш компромис с него?