НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 12

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 12 1. От какво си недоволен?2. Как реагира тялото ми на недоволството?3. Три неща които ме дразнят?4. Каква е ползата от нещата които ме дразнят?