НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 13

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 13 1. Погребете желанията, които не искате сега.2. Направете нещо днес и сега за желанията, които наистина искате.