НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 14

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 14 1. Направете календар с нещата които ще си подарявате тази година?2. Гледайте хубав филм или си подарете удоволствие днес.