НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 15

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 15 1. Ако не беше толкова страшно, какво бих направила?