НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 16

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 16 1.Кажи на глас 100 благодарности и може да ги запишете.2.Благодарете за нещата, които все още нямате, но бихте искали да имате.3.Днес намирайте повод да благодарите за всичко около Вас.Книга „Вълшебство“