НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 2 1. Какво искам от живота?2. Каква цена съм готова да платя за него ?3. Каква болка съм готова да понасям за това което искам?4. Какви проблеми имам в момента и как мога да ги реша? Книга: Тънкото изкуство да не ти пука.Автор: Марк Менсън