НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 3

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 3 1. Опишете проблемите си от позицията на жертва и наблюдавайте чувства си?2. Опишете проблемите си от позицията на тиранин и наблюдавайте чувства си?3. Опишете проблемите си от позицията на спасител и наблюдавайте чувства си?4. Направете списък с желания, които зависят само от вас?