НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 4

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 4 1. Списък с 10 желания, които са наистина важни за теб?2. Попитай тялото си какво иска и наблюдавайте как реагира.