НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 7

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 7 1. Какъв е ритуала с който се зареждате?2. Премерете щастието си със скала от 1 до 10 , преди и след ритуала.