НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 8

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 8 1. Направи не поискано добро за друг човек.2. Как се чувстваш когато го направиш?