НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Ден 9

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Ден 9 1. Къде е дума „Не“ в тялото ти?2. На какво днес ще кажеш „Не“?3. Къде си пропуснал да кажеш думата „Не“?4. Как казваш дума „Не“ на себе си?5. Днес кажи „Не“ на лош навик?6. Днес кажи „Да“ на желание, което не изпълняваш.