НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Интензивна Академия по констелации – Лекция 2 с Галина Цех

Please sign up for the course before starting the lesson.

ДОМАШНО към урок 2 с Галя Цех Направете няколко интервюта на клиенти за констелация С няколко изречения да разкажат за себе си. Вие ги насочвайте с въпроси Въпроси: Къде са вашите мисли? А ти какво искаш? Какво ще се измени в твоят живот, ако се е случило чудо и проблема го няма?