НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Интензивна Академия за треньори – Лекция 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Лекция 1: 1. Помислете – “Кой съм аз?”. Напишете ясна формулировка къде ви е силата. 2. Напишете есе на тема: “Защо искам да съм в тази професия?”. 3. Напишете по една програма – не повече от една страница, формат А4. 4. Гледайте филмите: – Yes Man (Навитакът)– Опасния метод– CODA: Дете на глухи родители […]