НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Маратон ” 33 дни до Мечтата ” Ден 19

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно – Ден 19. Тема: Задържане 1. Помисли какви семейни ритуали мога да създам? 2. Какви точки можеш да подсилиш? Постарай се да маркираш територията, ако сте в начало на връзката. Когато говорите по телефона, искайте камерата да е включена. Закрепвай връзката с родителите. Линкове за включване в срещите, записи и домашни ще намерите в […]