НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Мастър клас Живей Мечтата си с Петя Гьомюнден

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно: 🌸 1. Помислете кой можете да вдъхновите.  🌸 2. На кои 3-ма човека можете да помогнете? 🌸 3. През следващите няколко дни, когато се появяват негативните убеждения, си противодействайте, че това е пълна глупост и го оставете зад гърба си. 🌸 4. Залепете своите нови убеждения навсякъде из дома си. Повтаряйте си ги поне по 10 пъти на […]