НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

“Пътят на щастливата жена” Лекция 14

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Лекция 14 :Запишете какви са Вашите принципи във връзката: 1. Приятелство 2. Доверие 3. Свобода 4. Общуване 5. Конфликти и спорове 6. Подкрепа 7. Роли в отношения -Изговорете Вашите принципи 10 пъти пред огледалото. Изговорете принципите си поне с 1 човек  (партньор или приятелка).Напишете принципите си на видно място.Помолете партньорът си да сподели поне 7-8 от […]