НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

“Пътят на щастливата жена” Лекция 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Лекция 2: Филм – ,, Спасяването на мистьр Банкс,, /Saving Mr.Banks/ 2013 / Книга – ,,Радикална промяна,” 1.Напишете приказка за баща си като герои; 2. 10 неща, които баща ви е казал/направил хубави;Помислете, ако баща ви е проблемен… защо… 3. Какво на него не му е било дадено като дете…; 4. Помислете къде е […]