НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

“Пътят на щастливата жена” Лекция 6

Please sign up for the course before starting the lesson.

Домашно Лекция 6 : 1. Филм “Уважение”, 2021 г.2. Попитайте 3-5 човека : какво мога да подобря? Попитайте и партньора си..3. Имайки безрезервната вяра, че Вселената те подкрепя, напиши писмо към себе си :- Един ден ти ще порастнеш ……… Намерете ваша снимка като дете и му разкажете тази история..4. Опишете как изглежда Вашия кораб на […]