НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Женски Архетипове 2 с Наталия Лекция 1 / 15.11.2021

Please sign up for the course before starting the lesson.

📝 Домашна работа – 15.11.2021 г. 🌺 1. Въртене в парка.🌺 2. Напишете какви неща Ви нараняват.🌺 3. Спомнете си щастливите моменти от Вашето детство/ тийнейджърство/ по-младите Ви години.🌺 4. Погледнете на себе си от позицията на мъжете.🌺 5. Бъдете откровени.✔️ Как ставам откровена в моите отношения?✔️ Как проявявам моята откровеност към другите? – Това, […]