Медитация за балансиране на енергийните центрове

Всеки един човек носи в себе си цяла съкровищница от дарби, способности и умения, но дали ще успее да ги разгърне в своя живот, зависи от това, до каква степен той ще е в състояние да се докосне до тях. Не винаги това е лесно, защото най-голямата сила, която се корени в нас, често е обременена с енергийни товари. Тези товари, рани и нечистотии ни съпътстват в живота под формата на слабости, които се проявяват винаги, когато имаме провокатор, който ги обостря. Започнете ли целенасочено с тази практика да работите, вие ще стартирате процеса на освобождение, който ще разкъса оковите на болката и дискомфорта, които понякога толкова силно ни задушават, че правят живота ни много труден за живеене.

Коронна – намира се на темето, блести в кралско виолетово. Тя се повлиява от мисли и тревоги за Бог, божествените напътствия, които получаваме, какво изпитваме към Бог- любов, страх или яд.

 

Ушни чакри – разполагат се над ушите отляво и отдясно. Те блестят в червено-виолетово. Отнасят се към способността да „чуваме” божествените напътствия. Повлияват се от онова, което чуваме от медиите или от другаде, и повтаряме като записи на мисълта в мозъка- страх, обиди, шум.


Трето око – разположено в междувеждието, блести в индигово синьо. Когато е отворено окото гледа навътре, а не навън, тъй като светът всъщност е вътре в нас. Третото око записва живота ни като филм, всички мисли и емоции, които преживяваме и ги възпроизвежда след като си отидем от този свят, и когато настъпи момента да ревизираме изминалия живот в отвъдното. Третото око се повлиява от мисли за бъдещето и миналото. Ако сте били преследвани в минали животи заради ясновидство от страх, в този живот то е затворено и по време на медитацията може да изчистите тези страхове.


Гърлена чакра – разположена при Адамовата ябълка. Блести ярко синя. Повлиява се от комуникация с другите, свързана с говорене, писане, пеене, художествени проекти, преподаване. Свързана е с изразяване на собствената истина и с изразяване на нужди.


Сърдечна чакра – в гръдния кош, до сърцето, блести в изумрудено зелено. Отнася се към взаимоотношения – семейство, любовни, приятелски, с работодатели и колеги. Отнася се към всички аспекти на любовта. Към привързаности и обсебвания, зависимости – от храни, наркотици, алкохол, цигари… Както и се отнася към прошката и себе-прошката.


Слънчев сплит – разположена около пъпа, блести в ярка, златисто-жълта светлина. Има отношение към въпроси, свързани с власт, сила, контрол. Страх от или желания за власт, сегашни или минали преживявания, когато някой с по-голяма власт ни е потискал. Отнася се към страха да не „изпуснем от контрол” живота си, който страх блокира намесата на божествената сила и помощ.

 

Сакрална чакра – в долната част на корема, блести с чисто оранжево. Отнася се към удоволствията от храна, напитки, секс, както и към тяхното пристрастяване. Също има отношение към почивката, съня, мислите ни I за това как изглеждаме.


Коренна чакра – в основата на гръбнака, блести в ярко червено. Отнася се към богатството, кариерата, дома, собствеността, физическото оцеляване и нужди. Повлиява се от мисли и емоции свързани с тези области.


Балансираните и изчистени чакри са с еднаква големина, вибриращи, блестящи в съответния цвят, отворени и оформящи един общ светлинен канал.