Гергана Цонева

За контакт: Гергана Цонева | тел.: +359895974254 | gergana@natalia.bg

Гергана Цонева

Тя е дипломиран специалист филолог и антрополог. Дългогодишен преподавател е в няколко висши учебни заведения, с над 15 годишна практика. През 2019 г. защитава докторат и придобива научна и образователна степен „доктор“ в научно направление социология, антропология и науки за културата. Заниманията и образованието й по психология и личностно развитие датират от 2015 – 2016 година.

Преминала е множество квалификационни курсове и обучения, между които повечето от семинарите и всички маратони на Happy Woman Academy, Гейши 1, Гейши 2, Сексология, обучавала се е и е сертифицирана от Академията за треньори на същата. Асистент на Наталия Кобилкина във ВИП формата Гейши 1 и 2, на руските треньори Игор Незовибатко и Анна Нуржан.