Нина Ковальова

За контакт: Диана Дончева | тел.: 0888 816 101 | [email protected]

Нина Ковальова

Магистър Психолог.

Обучение:

  • Санкт-Петербургски институт по психология и акмелогия, квалификация: психолог, преподавател по психология
  • Тренинг на треньори „Санкт-Петербургската инструкторска школа“ в „Центъра на Хуманитарните Технологии „Душа“ 2010 – 2011 г.
  • Обучаващ тренинг „Основите на психологическата корекция на нарушаване на хранителното поведение по метода „Доктор Борментал“ в Международен медико-психологиско обединение „Доктор Борментал“ 2013 г.
  • Тренинг на треньори „Алените платна“ в „Акаденията на частен живот“ на Лариса Ренар 2014 г.
  • Обучение „Методът „Мандала“ в психологическата практика“ Институт на практическата психология „Иматон“ 2014 г.