сянката на моя архетип
да изоставим ролята на жертва