Почивка

Имаш спешна нужда от почивка. Зарежи всичко и отиди да се разходиш. Изтанцувай един танц на лекота и радост. Забрави за всичко за 15-30 минути и си подари това време. Ти си най-важен/а и е хубаво да можеш да се наслаждаваш. Балансът между работа и почивка е важен! Без почивка няма да можеш да бъдеш ефикасен/а в своята работа.

Убеждение: Аз заслужавам да почивам!