Марк и София Атласови

За контакт: Диана Дончева | тел.: +359888816101 | diana@natalia.bg

Марк и София Атласови

  • Бизнес треньори, международни бизнес обучители, практически психолози, коучове, създатели на международната академия за лидерство.
  • Бизнес обучители на международно ниво, експерти в областта на развитието на лидерския потенциал в живота и бизнеса.
  • Опит в областта на бизнес обучението и личностното израстване, както и Израстващи ЛИДЕРИ повече от 25 години.
  • Повече от 1 000 000 ученици и студенти.
  • Повече от 30 страни по света, в които водят обучение.
  • Създатели на проекта “Висшият пилотаж на мрежовия бизнес”
  • Създатели на Образователен център с нестопанска цел „Международна академия за лидерство”;
  • Създатели на проекта „Световни звезди на MLM“, където изпълняват D.M. Fog, Tom Schreiter, Randy Gage, Robert Batvin, Len