НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

Начална страница

Банера най-отгоре се контролира от страница Банер начална страница.
Съдържанието се редкатира изцяло, фона е Заглавното изображение
*Важно е да не се променя краткото име на страницата baner-nachalna-stranitza

Безплатното събитие се взима на случаен принцип от продукт в категория Безплатни със звездичка

В табовете Семинари | Уебинари | Курсове се показват до 5 предстоящи събития за категория Семинари и Уебинари

Топ обучения са предстоящи събития – продукти със звездичка от Семинари, Уебинари и Практики

Продукти

При създаване на продукт от Миграция е препоръчително да не се сменя “slug”-а на продукта за да може след това да се направи пренасочване за търсачките от стария към новия сайт

За вече създаден продукт ( от поръчките от Bluesnap например ) има възможност за връзка с Миграция чрез поле Връзка с миграция. Ако продукта не е свързан се показва поле в което при въвеждане на повече от два символа се листват продукти от миграция. Избира се даден продукт и с бутона Импорт се прави връзка, като се импортират данните за продукта. Ако вече има въведено Заглавно изображение за продукта импортирането на данни се пропуска и само се прави връзка. За вече свързан продукт се показва линк към продукта вместо търсачка.

Водещите се взимат от вече въведените треньори, като сепоказват по азбучен ред. Ако няма такъв, какъвто е нужен трябва да се въведе в Треньори, да се презареди страницата за въвеждане на продукт и тогава ще се покаже.

Текст горе и Текст долу са опционални и се визуализрат ако в тях има въведен текст

Заглавията на табовете е добре да са по-кратки и да не са повече от 3-4 таба на брой

Страница Събития (календар)

Използва се кратък код hwa_calendar:
Параметър category в който се изброяват slug-овете на категориите, които да се визуализрат в календара. Ако е празен се използват seminars, webinars по подразбиране. Има вложен кратък код hwa_calendar_event за събитието, като взема предстоящо събитие със звездичка от категории Семинари и Уебинари на случаен принцип.

Треньори

Достъпни са на адрес /treneres

В администрацията Треньори в менюто под бутон Коментари

За снимка се използва Заглавно изображение

Описанието се използва на вътрешна страница на треньор

Краткото описание (Откъс) се използва при списък с треньори

Полетата Държава, Информация за контакт, Facebook и Instagram са опционални и се визуализират ако в тях има въведена информация

Разделянето им в категории се визуализира в спсиъка с падащо меню

За нас

Страницата За нас е изградена само с кратки кодове.

Банера използва кратък код hwa_about_us_baner, като използва Заглавното изображение на страницата. Параметър е ids, който указва ID-то на треньор. Тескта на банера е в между отварянето и затварянето на краткия код.

Кои сме ние се визуализира от кратък код hwa_section_info, като данните са статично въведени и не се редактират през административния панел.

Нашите треньори се визуализират от кратък код hwa_treners, като в параметър ids се посочват ID-тата на треньорите в желания ред.

Кои сме ние и Нашите треньори са затворени от HTML блокове, които не трябва да се редактират.

Ценности се визуализира от кратък код hwa_values, като заглавието е в краткия код, а данните се взимат от файл values.php в папка data в темата.

Статистиките под Ценности се визуализират от кратък код hwa_stats, като данните се взимат от файл stats.php в папка data в темата.

Файлове values.php и stats.php са достъпни през Външен вид -> Редактор на темата.

Кратки кодове

Намират се в папка inc в темата във файл template-shortcodes.php. Активират се във functions.php.

hwa_calendar

Визуализира календара, параметър е category в който се изброяват slug-ове на категории разделени със запетая, които да се включат в календара. Може да има вложен кратък код hwa_calendar_event.

hwa_calendar_event

Ползва се заедно с hwa_calendar и визуализира продукт със звездичка на случаен принцип от зададени категории. По подразбиране взима продукти от Семинари и Уебинари. Параметър category изброяват категории от които се взема продукт.

natalia_hwa_upcomming_events

Визуализира продукти с дата по-голяма от днешна от зададени категории. По подразбиране взима продукти от Семинари и Уебинари. Параметър category изброяват категории от които се взема продукт.

hwa_treners

Визуализира избрани треньори със снимка, кратъко описание, държава. Името е връзка към страницата на треньора. Параметър е ids в който се пишат id-тата на треньорите разделени със запетая. Визуализират се в реда на въвеждане. Съдържанието се използва за заглавие.