Думите като оръжие

Техники и стратегии за убеждаване и мотивация


Знаете ли, че човекът е най-слабото същество в сравнение с хищните силни животни? Въпреки това ние управляваме света, защото умеем да говорим и да имаме съзнание.
Много хора не се замислят колко огромно значение има личната способност да говориш и да влияеш на хората чрез думите.

Аз нямам никакъв друг инструмент освен думите и това ми помага да влияя на хиляди хора по света, да правя света доста по-приятно място за живеене.

ораторски маратон

Думите са винаги свързани с влияние. Чрез думите ние се влюбваме, вземаме решения, можем да вдъхновим или да намразим.

Харизматичният оратор умее:

ораторски маратон

Професионалният оратор владее изкуството на думите и постоянно подобрява своето майсторство.

В тази програма ние ще работим:

БАЗОВ ПАКЕТ

129 лв
  • 1 лекция - 2 часа
  • На запис
  • Книги и филми по темата
  • Получавате неограничен достъп до записа. Ние гарантираме първите 90 дни достъп до записа.

За Информация:

 ☏ тел.: 0884 277 877 | clients@natalia.bg