Изобилно семейство
обичам женен мъж
да се освободим от обидата