да подлудиш половинката
любовта в живота
жената да получава