подтиква към раздяла
Тя ми идваше too much
да си върна бившия
да преживеем болката от раздялата
РАЗДЯЛАТА
жива връзка
конфликти