основни травми
очите отворени
РАЗДЯЛАТА
Кой е главният виновник?