Защо хората се разделят
да вдъхновяваме мъжа си
сбъднах една своя мечта