зряла личност
да изоставим ролята на жертва
Мълчание