Ретрийт

За контакт: Мейл: maria@natalia.bg

Ретрийт

Ретрийтите се отличават с това, че предоставят среда и занимания, които вдъхновяват, повишават осъзнатостта, дават възможност за обмяна на духовно знание и практики. Провеждат се на красиви места в природата. Храната е здравословна. Хората са интересни и вдъхновяващи – участници, йога учители, терапевти, лечители и т.н.