Как да запазим своето семейство, ако сме в криза или след развод?

Как да запазим своето семейство, ако сме в криза или след развод?