Онлайн запис

Онлайн курс: 5 практики да върнете доверието в живота си

Доверието изгражда и разрушава връзките. Когато разберем сложността на доверието, ще можем да минем на по-дълбоко ниво в нашите отношения със самите себе си и с другия.

Често в живота ние се чувстваме предадени или са се отнесли несправедливо с нас, тогава ние бързо съдим и лесно ставаме праведни. Първото нещо, което ни идва на ум, е да определим кой е „жертва” и кой е „извършител”?
Но когато тръгнем по този път, ние също така губим връзка с нашата истинска сила, която идва, когато сме готови и способни да погледнем по-дълбоко.
Водещ: >
Купи

На онлайн курса ще разгледаме темата Доверие – какво го създава и разрушава?

На този онлайн курс ние ще изследваме тази важна нужда от доверие в живота си по начини, за които обикновено не сме си помисляли. Заедно ще изследваме как използваме в живота си думата доверие, за да се защитим и да избягаме от отговорност.

Споделяне

Ще излезем от модела Жертва-тиранин-спасител и ще се научим да изграждаме отношения, основани на истинско доверие към себе си и другите.

Цена: 50лв.

За информация: Магдалена Братанова | тел.: 0893 220 801 | sales@natalia.bg

Споделяне