килограмите стоят и не мърдат
Страстна, смела или предизвикателна
максимална наслада