да изоставим ролята на жертва
да вдъхновяваме мъжа си
Мълчание