Маг. Сияна Купрен

За контакт: тел.: +359884277877 | clients@natalia.bg

Маг. Сияна Купрен

Сертифициран Психолог-консултант / Сексуални консултации и консултации за връзки

Сияна е завършила психология, философия и немска филология с педагогически профил във Виенския университет. В продължение на няколко години тя преподава в различни Виенски гимназии. По-късно завършва Превантивна психотерапия във Виена и специализира в областта на сексуалното консултиране и личните взаимоотношения. Като част от дипломното си обучение работи като превентивен психотерапевт в училище с ученици и учители. Поради голямото търсене тя преподава сексуално образование и превенция на насилието за младежи. В социалните медии Сияна се фокусира върху сексуалното образование и разчупването на табутата около сексуалността, менструацията и образа на тялото. Сияна вече е участвала в 6 различни предавания по австрийската телевизия, в които говори за сексуалността, женствеността, взаимоотношенията и консултирането на двойки. Сияна живее и работи във Виена от 1999 г.