Значимост на женските енергийни практики. Женската практика „Воронки“.На съвременната жена й е необходимо да се занимава с женски практики, за да се връща ежедневно в женското си състояние, състояние на хармония, покой и същевременно творчество и лекота. Ние живеем в свят, построен спрямо мъжките закони и управляван от мъже и затова понякога сме принудени да отиваме към мъжката енергия и да действаме с мъжки стратегии. Ако не правим крачки към своята женска същност и не работим с женската си енергия, то тогава ние започваме да се чувстваме опустошени, раздразнение и уморени.

Една такава практика, която ни помага да се върнем към своята същност и да се издигнем на ново ниво, се явява легендарната практика „Воронки“.

Жената е израз на творческата енергия на Вселената, структурата на нейната енергия прилича на спирала. Женската енергия може да се оприличи и на сфера. Тази енергия притежава различни свойства: приемане, засилване и вътрешно „израстване“. Ние приемаме, засилваме това, което приемаме, и го отглеждаме да порасне. Особено важно свойство на женската енергия се явява приемането, което ни помага да правим промени в живота си.  Ние приемаме и трансформираме това, което приемаме. Жената притежава уникалната способност да трансформира чрез любовта всеки негатив, който възприема от външния свят.

От гледна точка на енергията, завъртанията помагат да се синхронизира собственото завъртане със завъртането на енергията в енергийните центрове (чакри). По този начин се повишава нивото на нашата енергия. Тялото се отпуска и се отпушват блокажите, а това означава, че и в живота ние ставаме по-отпуснати, гъвкави и креативни. Завъртанията изключват критичния ум и разширяват картината за света. На физическо ниво започваме да възприемаме света от различни гледни точки, променяйки обичайната картина на възприемане на самата себе си и действителността, не само в метафоричния смисъл, но и на ниво реални действия.

Колкото повече енергия има в жената, толкова повече магнетизъм притежава тя. Изпълнената с енергия жена е способна да привлече в живота си желаното: любов, големи потоци с пари, по-интересни възможности, по-статусни и влиятелни мъже, да влияе повече на света.

Включи се в Маратон Воронки, за да засилиш своята енергия: https://natalia.bg/magazin/webinars/maraton-energiana-praktika-voronki/

Споделяне