Здравка Спасова

За контакт: Михаела | тел. 0899 928367 | Мейл: coach@natalia.bg

Здравка Спасова

„Моята мисия е щастието на родителите и децата.“

По образование Здравка Спасова е магистър „Психолог на позитивизма“ и магистър „Филолог“. Сертифициран „Мотивиращ консултант“ и специалист „Позитивно родителство“ и майка. Участвала в телевизионни предавания, автор на над 50 видео уроци за позитивно родителство и уебинари. Има две висши образования и е преминала множество обучения и тренинги за повишаване на квалификацията. Преминала над 120 часа консултации и курсове за личностно развитие.